Không chỉ cung cấp suất ăn công nghiệp chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí phù hợp để xây dựng cho công ty khách hàng một canteen cao cấp, một nhà bếp tiện lợi một chiều theo quy định của bộ y tế từ khâu xây dựng ban đầu, trang thiết bị bếp đến hệ thống điều hành.

Xây dựng bếp ăn công nghiệp, căn tin cao cấp cho các công ty, xí nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tư vấn thiết kế xây dựng bếp ăn công nghiệp, tư vấn thiết kế canteen cao cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Cung cấp trang thiết bị bếp, dụng cụ cho canteen
Tổ chức thực hiện các dịch vụ canteen