Công ty TNHH Phú Bình An được cấp giấy phép thành lập ngày: 18 tháng 11 năm 2008 và chính thức hoạt động năm 2009 trong lĩnh vực kinh doanh chính là Cung cấp suất ăn công nghiệp với các dịch vụ:

Cung cấp trang thiết bị nhà bếp

Cung cấp thực phẩm

Tổ chức hội nghị yến tiệc

Các dịch vụ khác